Outplacement 50 plus

Professioneel outplacement voor 50 plussers in de gehele Randstad, Noord Brabant en Zeeland

Een nieuwe baan na ontslag is een ingrijpend proces. Professionele ondersteuning in de vorm van outplacement is dan nuttig en zorgt aantoonbaar voor een duurzamere nieuwe baan.

Outplacement is het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan buiten de huidige werkkring. Het initiatief tot outplacement ligt vaak bij de werkgever, maar het komt ook voor dat outplacement wordt ingekocht door medewerkers zelf.

Outplacement en ontslag

Werkcontact maakt al meer dan 20 jaar werk van loopbaantransitie en outplacement. In een op maat gesneden outplacement programma wordt een helder inzicht verschaft in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Altijd gericht op uw persoonlijke vragen en wensen.

Werkcontact bemiddelt en coacht deelnemers op alle niveaus en binnen alle functiegebieden.

Download of print hier de productbeschrijving van individueel outplacement. Of zoek in de zoekbalk  hieronder naar meer informatie in onze kennisbank outplacement.


Nieuw op de website

07-07-2024: Waarom kiezen voor een OVAL-outplacementbureau?

Het kiezen van een goed en passend outplacementbureau is maatwerk en bepalend voor het succes van outplacementtraject. Daarom beschikken de bij OVAL aangesloten outplacementbureaus over veel kennis en voldoen ze aan strenge kwaliteitseisen. Lees artikel >>

21-06-2024: Outplacement en collectief ontslag

Een bedrijf moet soms reorganiseren. Dat moet bijvoorbeeld wanneer het bedrijf niet goed presteert, er sprake is van een slechte financiële situatie,  een teruglopende omzet of een fusie met een ander bedrijf. Lees artikel >>

01-06-2024: Vier vragen over outplacement

Ontslagen worden is nooit leuk en komt altijd op het slechtste moment. En een nieuwe baan komt niet vanzelf. Professionele begeleiding bij uw zoektocht kan helpen. Lees in dit artikel de antwoorden op vier belangrijke vragen over outplacement.
Lees artikel >>

30-05-2024: Outplacement en sollicitatieverlof

Wat zijn je rechten en plichten bij het volgen van een outplacementtraject? Lees artikel >>

15-05-2024: Een outplacementtraject en de transitievergoeding

Welke rechten heeft u als werknemer bij de uitbetaling van de transitievergoeding en het volgen van een outplacementtraject?
In dit artikel leest u er meer over. Lees artikel >>

Outplacement zonder toeters en bellen

Outplacement via Werkcontact is outplacement zonder onnodige toeters en bellen. Want wanneer ontslag aan de orde is geldt vaak één belangrijke prioriteit: snel een nieuwe baan vinden die echt passend en duurzaam is. Wij helpen binnen afzienbare tijd resultaat te boeken. Concreet, realistisch en betaalbaar. Dus geen inzet van overbodige modules die u niet nodig heeft.

Geen standaardoplossingen of pakketten 

Wij denken ook niet in standaardoplossingen. We zijn innovatief en creatief en leveren maatwerktrajecten. We luisteren naar de werknemer en adviseren wat er voor nodig is een duurzame en passende nieuwe baan te bemachtigen. Voor de één betekent dit bijvoorbeeld dat er eerst helderheid over een passend en realistisch loopbaandoel verkregen moet worden. Voor de ander is dit het volgen van een opleiding of een snelle bemiddeling en begeleiding naar een nieuwe werkplek. Het doel is in ieder geval altijd het verkrijgen van een duurzame nieuwe werkkring. Het is ons vak daarvoor te zorgen. Werkcontact wijkt met haar eigentijdse aanpak van beroepskeuze advisering, loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement en herstelbegeleiding bewust af van geijkte vaarwegen. Met een realistische en op uw levensloop gebaseerde aanpak ervaart u (of uw medewerker) hoe verfrissend en inspirerend een herijking van uw loopbaan kan zijn.

Meer over outplacement

Op deze website leest u ook meer over outplacement in het algemeen. Want wat is outplacement nu eigenlijk en wat levert het op?

In een outplacementtraject worden meestal eerst de capaciteiten en wensen van de medewerker vastgesteld. Daarna wordt de medewerker begeleid in het daadwerkelijk bemachtigen van een nieuwe baan. Bent u werkgever of werknemer en wilt u zich vrijblijvend laten informeren over outplacement? Neem dan contact met ons op. Of het nu gaat om individuele outplacementtrajectencollectief- of groepsoutplacementonze trajecten met baangarantie of verkorte outplacementtrajecten, Werkcontact helpt u verder.

Outplacementbureau Werkcontact levert al meer dan 20 jaar maatwerk in outplacementtrajecten en heeft een bewezen track record opgebouwd met uitstekende resultaten.

Outplacementbureau Werkcontact

Werkcontact is actief in de hele randstad, Noord-Brabant en Zeeland. Onze outplacement- en mobilietsexperts kunnen u met specialistische dienstverleningsproducten helpen met alle vraagstukken op het gebied van outplacement en mobiliteit. Van loopbaanadvies en individueel outplacement tot en met het begeleiden van zieke medewerkers, coaching op duurzame inzetbaarheid en outplacement van medewerkers bij reorganisaties. Onze deskundige en bevlogen outplacement-experts staan iedere dag voor  u klaar. Zij staan voor vakmanschap en beschikken over een jarenlange ervaring in het herplaatsen van werknemers.

Onze trajectgarantie

In de visie van Werkcontact is outplacement meer dan alleen begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het volgen van een traject bij Werkcontact betekent ook dat de werknemer verzekerd is van een duurzame baan. Wij bieden een trajectgarantie waarbij het mogelijk is het outplacementtraject kosteloos op te starten wanneer de nieuw verkregen arbeidsovereenkomst, om welke reden dan ook, niet wordt verlengd.

Alles over outplacement

Werknemers en werkgevers moeten continue meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt. Zij staan voor diverse uitdagingen. Past mijn baan nog wel bij mij? Past mijn werknemer nog wel in de organisatie? Vind ik mijn werk nog wel leuk? Herkent u deze vragen? Lees dan vooral verder en kom te weten wat outplacement via Werkcontact voor u zou kunnen betekenen. Zoekt u eerst naar meer algemene informatie over outplacement? Ook dan vindt u op deze website meer informatie over wat outplacement is en hoe het in zijn werk gaat. Daarnaast vindt u hier meer informatie over  de transitievergoeding berekenen, outplacement via een sociaal plan en de kosten van een outplacementtraject.

Outplacement voor werknemers

Werkcontact verzorgt zowel outplacement voor de werknemer met outplacementbudget vanuit de vaststellingsovereenkomst als collectief outplacement voor meerdere werknemers.  Onze aanpak bij outplacement kenmerkt zich door maatwerk, ook wanneer het outplacement voor groepen betreft. Werknemers worden door ons professioneel begeleid naar ander werk en onze dienstverlening is altijd afgestemd op de persoonlijke situatie, kwaliteiten en wensen van de werknemer. Via persoonlijk face- tot face coaching en met behulp van innovatieve online instrumenten helpen we werknemers effectief naar een nieuwe baan.

Duurzame begeleiding, ook na outplacement

We investeren graag tijd in het goed leren kennen van de kandidaat. Zodat onze outplacementcoach ook echt weet wat iemand beweegt en de basis wordt gelegd voor duurzaam carrièremanagement. Want in onze visie eindigt iemands  carrière niet  na outplacement. Wij geloven in echt duurzame begeleiding waarbij werknemers blijvend begeleid en geadviseerd kunnen worden in hun loopbaan. Dus ook wanneer men in het verleden een outplacementtraject heeft doorlopen bij Werkcontact.

Outplacement voor werkgevers

Ook wanneer u als werkgever moet reorganiseren en collectief outplacement wilt inzetten om uw werknemers naar ander werk te begeleiden biedt Werkcontact uitkomst. We begeleiden werknemers effectief naar nieuw werk. Werkcontact beschikt over het OVAL-keurmerk en behoort al meer dan 16 jaar tot de meest succesvolle outplacementbureaus van Nederland.

Hoge klanttevredenheid

Omdat Werkcontact het OVAL-keurmerk heeft vinden er regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken en audits plaats. Op verschillende onderdelen wordt de klant- en cliënttevredenheid van mensen met een outplacement- of re-integratietraject bij Werkcontact onderzocht.

In het meest recente onderzoek kregen we een 8,7 van werknemers en werkgevers beoordeelde onze dienstverlening met een 8. Voor onze dienstverlening voor het UWV werden we zelfs door onze kandidaten met een mooie 9,5 beloond. Vooral onze persoonlijke en maatgerichte aanpak wordt zeer goed gewaKlanttevredenheid UWVardeerd door onze klanten. De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken we om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

 

 

Outplacement is bij Werkcontact altijd maatwerk

Outplacement kan een uitkomst zijn wanneer een medewerker een nieuwe baan zoekt vanuit een werkende situatie of wanneer deze ontslagen is of dreigt te worden. In een carrière kan immers van alles gebeuren. Nieuw management kan er voor zorgen dat het bedrijf waar men werkt andere keuzes maakt, ambities van mensen veranderen, economische overwegingen kunnen een rol spelen, etc. Outplacementbureau Werkcontact stelt zich als doel om door middel van één-op-één coaching en intensieve persoonlijke bemiddeling vast, betaald en duurzaam werk te vinden voor al haar kandidaten.

Uitgangspunt is dat mensen pas echt gelukkig zijn in hun baan wanneer deze aansluit bij hun drijfveren, ambities en capaciteiten. Een baan is immers pas echt leuk wanneer deze niet alleen energie kost, maar ook oplevert.  Al onze outplacement- en loopbaanprogramma’s zijn daarom op dit belangrijke principe gebaseerd. Daarom is outplacement via Werkcontact altijd maatwerk. We stemmen het outplacementtraject altijd zorgvuldig af op wat de werknemer wenst en nodig heeft. Mensen zijn immers verschillend. Welke begeleiding een werknemer nodig heeft kan tijdens een  vrijblijvend oriënterend gesprek worden vastgesteld. Desgewenst maken we op basis van dit gesprek een vrijblijvende offerte en plan van aanpak. Gaat u daarmee akkoord? Dan kan het traject meestal al binnen twee weken na uw akkoord van start gaan.

Voor werkgevers en werknemers

Werkcontact werkt voor werkgevers en werknemers en is al jaren actief op het gebied van outplacement, loopbaanbegeleiding en verborgen  vacatures. En hoewel onze aanpak efficiënt is voor veel doelgroepen en iedereen bij ons welkom is, zijn wij als outplacementbureau vooral gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van 40- en 50-plussers op de arbeidsmarkt.

outplacement trap
Outplacement is ook afscheid nemen en dat is soms best moeilijk

Verborgen vacatures en netwerk

We hebben in de loop der jaren een groot netwerk van werkgevers opgebouwd. Werkgevers bellen ons vaak om vacatures in te vullen. Dat is een prettige omstandigheid, maar daar hebben we ook hard voor gewerkt en dat doen we nog steeds. Ons uitgebreide netwerk zorgt er voor dat wij vaak eerder toegang hebben tot stille of verborgen vacatures. Daarnaast maken we gebruik van een tweetal intelligente vacature-zoeksystemen en ons loopbaanplatform Carrièresite.nl. Met deze vacaturezoekers zijn wij in staat vacatures in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden waardoor er vaak minder concurrentie is van andere kandidaten.

Job finding en outplacement

Eén van de belangrijkste fases bij outplacement is het onderdeel job finding. In deze fase, die ook wel intensieve bemiddeling wordt genoemd, onderzoeken we op basis van de mogelijkheden en wensen op systematische wijze de regionale en lokale arbeidsmarkt om geschikte banen en bedrijven te vinden. Job finding omvat in die zin dus alle activiteiten die worden ondernomen om voor een cliënt een geschikte baan te vinden.

Kennis van de lokale arbeidsmarkt

Onze outplacementcoaches beschikken over een adequate kennis van de plaatselijke arbeidsmarkt en over een grote dosis doorzettingsvermogen en enthousiasme. Onze coaches hebben inzicht in de kwaliteiten van de kandidaat en de bedrijfscultuur van de potentiële nieuwe werkgever van de kandidaat. Job finding is dus een zeer actief onderdeel van outplacement , ook omdat het contact onderhouden met bedrijven er toe behoort en het vaak passen en meten is bij het invullen van een functie waarbij de belangen van werknemer en werkgever optimaal ingevuld moeten worden.

Online outplacement

Een outplacementtraject is persoonlijk maatwerk en kan bij Werkcontact zowel op kantoor als online gevolgd worden. In plaats van fysieke begeleiding, wordt de kandidaat online ondersteund bij het vinden van nieuw werk. Meer over online outplacement >>

Ons eigen testcentrum

Werkcontact beschikt over een eigen testcentrum waarin een groeiend aantal online tests beschikbaar zijn, waaronder de beroepskeuzetest, verschillende competentietesten, interessetesten en assessments.

Kenniscentrum outplacement

De ontwikkelingen in de outplacementbranche volgen elkaar snel op. Een outplacementbureau moet vandaag de dag meer bieden dan alleen het maken van een curriculum vitae en  sollicitatiebrief. Werkcontact levert daarom niet alleen een bijdrage aan arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen. Met ons kenniscentrum outplacement zijn we sparringpartner voor HR-afdelingen, mobiliteitscentra en  brancheorganisaties. In ons kenniscentrum vindt u meer informatie en lectuur over nieuwe outplacementmethodieken, onderzoeken en de laatste ontwikkelingen in outplacement. En in onze outplacementbibliotheek vindt u interessante boeken over outplacement.


outplacement een stand van zaken
Een stand van zaken

The Changing Outplacement Proces
The Changing Outplacement Proces

outplacement in de praktijk
Outplacement in de praktijk

Outplacement, Arnaud de la Croix
Outplacement, Arnaud de la Croix

Outplacement, concept en praktische ervaringen
Praktische ervaringen

Outplacement, hoe persoonlijke factoren de geestelijke gezondheid beïnvloeden
Hoe persoonlijke factoren de geestelijke gezondheid beïnvloeden

Beter naar een nieuwe baan
Beter naar een nieuwe baan

Outplacement voor 45 plussers
Boek over outplacement. Een springplank om terug te keren naar de arbeidsmarkt voor 45-plussers?

Outplacement
Outplacement, de praktijk van persoonlijke psychologie

Civilian Outplacement Strategies

Maatwerk in outplacement

Welk traject men ook volgt, indien nodig kunnen alle hieronder genoemde onderdelen aan bod komen:

– Heroriëntatie/beroepenoriëntatie

– Persoonlijk assessment

– Loopbaanadvies en koersbepaling

– Het schrijven van een succesvolle sollicitatiebrief

– Een onderscheidend CV

– Individuele sollicitatietraining

– De elevator pitch

– Toegang tot onze vacaturezoekers

– Onbeperkte inzet van testen

– LinkedIn

– Individuele sessies

– Gericht netwerken

– Persoonlijke bemiddeling door een jobhunter.

Outplacement is goed werkgeverschap

In Nederland is outplacement niet verplicht.  Omdat het als goed werkgeverschap wordt gezien, wordt het wel vaak in de beëindigingsovereenkomst opgenomen. Op die manier hoeft de werknemer het outplacementtraject niet zelf te betalen.

Outplacement uitgelegd

Het begrip outplacement is in Nederland relatief nieuw. Tot eind jaren 80 was het concept van outplacement onbekend bij bedrijven en werknemers. In deze periode begonnen steeds meer organisaties met het aanbieden van dit soort hulpverlening voor hun medewerkers die gedwongen moesten worden ontslagen. Dit komt doordat bedrijven zich, uit het oogpunt van goed werkgeverschap, steeds meer bewust werden van de sociale verantwoordelijkheid die ze dragen, ook naar hun personeel toe. Door middel van outplacement konden ze ervoor zorgen dat werknemers tijdens hun zoektocht naar een nieuwe baan de juiste tools en vaardigheden nodig meekregen om succes te behalen in een andere functie of branche.

Outplacement is overgewaaid uit de Verenigde Staten

Outplacement is ontstaan in de Verenigde Staten. Toen de economie in de jaren zeventig begon te verslechteren, zagen veel bedrijven zich geconfronteerd met een stijgende werkloosheid. Om te voorkomen dat werknemers te veel tijd kwijt waren aan het zoeken naar werk, begonnen bedrijven outplacementdiensten aan te bieden. In de loop van de jaren zijn er vele verschillende outplacementdiensten ontstaan, waaronder loopbaanontwikkeling, cv-ontwikkeling, sollicitatietraining en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Outplacement in Nederland

Outplacement is sinds 1990 algemeen geaccepteerd als standaard procedure voor vele verschillende organisaties in Nederland. Het helpt werknemers bij het vinden van duurzaam nieuw werk door hen professionele begeleiding te bieden voorafgaand aan hun overgang naar eenzelfde of andere baan op lange termijn. Enerzijds besteden outplacement coaches veel aandacht aan individuele coaching om werkzoekenden te helpen bij persoonlijke groei, terwijl anderzijds carrièreadviseurs informeren over markttrends en vacaturespecificaties waarin passende functies mogelijk zijn. Daarnaast organiseren veel outplacementbureaus regelmatige workshopsmet betrekking tot CV-schrijven, netwerken en interviewtechnieken waarbinnen geïnteresseerden tips krijgen over hoe ze effectiever kunnen solliciteren.

Outplacement bij ziekte

Wanneer er sprake is van een zieke werknemer kan er alleen outplacement worden ingezet wanneer er een concreet zicht is op volledig herstel. Een outplacementtraject kan dus alleen worden ingezet wanneer de medewerker beter gemeld kan worden. Wanneer dat niet het geval is spreken we over spoor 2 re-integratie.

Extern vertrouwenspersoon

Naast outplacement en re-integratiedienstverlening zijn wij ook actief op het gebied van arbeidsproductiviteit en het bevorderen of creëren van een sociaal veilige werkplek. Wij adviseren werkgevers bij de ontwikkeling en implementatie van protocollen voor vertrouwenspersonen, gedragscodes en klachtenprocedures. Bent u werkgever en wilt u meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van Werkcontact? Neem dan contact met ons op door gebruik te maken van het contactformulier recht boven op deze website.

Externe Vertrouwenspersoon

Waarom Werkcontact?

Mensen kiezen voor Werkcontact om onze kennis van de lokale arbeidsmarkt en het aanbod van verborgen vacatures. Maar niet alleen; ook het maatwerk, de persoonlijke manier van werken en de individuele begeleiding door onze coaches worden vaak genoemd. Bovendien is outplacement via Werkcontact is vaak goedkoper dan elders omdat wij alle instrumenten in eigen beheer ontwikkelen en uitvoeren.  Tot slot durft Werkcontact als enige outplacementbureau baangaranties te geven op trajecten.

Gedragscode en lid OVAL

OVAL is de brancheorganisatie van outplacementbureaus. De organisatie geeft een keurmerk aan outplacementbureaus die aan strenge eisen moeten voldoen. Wij beschikken over dit keurmerk en werken volgens de gedragscode van de OVAL. Lees hier de gedragscode van de OVAL.

Vrijblijvend kennis maken

Ontslag brengt meestal veel vragen met zich mee.  Dit begint al met het opmaken van de vaststellingsovereenkomst. Wat neem je daar in op, welke juridische gevolgen zijn er en hoe verhoudt het outplacementtraject zich tot een uitkering van het UWV? Daarnaast zijn er vaak vragen over hoe te solliciteren en de kansen op de arbeidsmarkt. Werkcontact heeft daar veel ervaring in. Tijdens een oriënterend  gesprek luisteren wij goed naar uw wensen en verwachtingen, geven wij antwoord op vragen en krijgt u een beeld van  uw kansen op de arbeidsmarkt en wat wij voor u kunnen betekenen.

De 2CV van Werkcontact

Mensen kennen ons ook van onze 2CV. We rijden er vooral in omdat we dat leuk vinden en er elke keer weer blij van worden. En dat past ook goed bij Werkcontact: werk hard, durf te genieten en doe vooral dat waar je blij van wordt!

Locaties

Werkcontact is meer dan 20 jaar geleden opgericht in Den Haag. Sinds enkele jaren is onze thuisbasis Breda. Vanuit verschillende locaties werken we door de hele randstad, Noord Brabant en Zeeland.

Contact

Bel voor meer informatie, het bestellen van onze brochures of het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek bij u in de buurt met: 070-345 77 63  of 088-033 30 08.

Natuurlijk kunt u ook het contactformulier rechts op onze website invullen.

Werkcontact B.V.
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
T: 088-033 30 08
Maandag-vrijdag 09.00-18.00 uur
E: info@werkcontact.nl

Outplacementlogo van Oval   ICR-Coach-Register

Werkcontact is lid van OVAL en aangesloten bij het International Coaches Register (ICR).

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier

Contact

Telefoon: 088-033 30 08
WhatsApp: 06-14 75 94 12

Outplacement in 2024

Door: Joep Herni

In een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door snel veranderende economieën en technologische vooruitgang, is het voor werknemers van essentieel  belang om voorbereid te zijn op veranderingen in hun loopbaan. Mensen hebben steeds vaker te maken met ontslag, herstructurering en verschuivingen in de industrie. In deze context speelt outplacement een steeds grotere rol als een waardevol instrument om werknemers te begeleiden naar nieuwe carrièrepaden..Lees meer >>

Tijd voor een nieuwe baan?

Krijgt u geen energie meer van uw huidige baan, is uw functie boventallig verklaard of wilt u gewoon leuker werk? Welke reden u ook heeft, onze coaches staan klaar u te begeleiden naar een nieuwe baan! 

Referenties

Werkcontact biedt werknemers persoonlijke en resultaatgerichte outplacementbegeleiding naar een nieuwe baan. We hebben het hoogste plaatsingspercentage van 50 plussers in Nederland: van onze cliënten stroomt ruim 87% binnen de trajecttermijn uit naar een duurzame baan elders. Voor de trajecten met baangarantie geldt een plaatsingspercentage van 100%.

Aangesloten bij OVAL

Werkcontact is aangesloten bij de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan en voldoet aan alle opgestelde doelstellingen en kwaliteitseisen.

             OVAL Outplacement keurmerk certificaat

Ons lidmaatschapscertificaat kunt u hieronder downloaden:

oval-certificaat-40-en-50-werkcontact-outplacement

Kosteloos oriëntatiegesprek

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van outplacement of een vrijblijvend oriënterend gesprek bij ons op kantoor,telefonisch of via video (Skype, Messenger, Facetime of Whats App)?

Bel dan met 088-033 30 08 of vul hieronder uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel als mogelijk is terug.

Meer dan 20 jaar ervaring in outplacement

De coaches van Werkcontact hebben meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van outplacementtrajecten en het begeleiden van mensen naar een nieuwe werkkring. Werkcontact bestaat uit ervaren consultants, die weten wat er speelt in profit en non-profit organisaties en zich creatief en flexibel naar de cliėnt en opdrachtgever kunnen opstellen. Wij bieden professionele ondersteuning middels vertrouwelijke 1-op-1 gesprekken/coaching en intensieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Onze cliënten krijgen toegang tot een vacaturezoeker op maat met wachtwoord, speciaal voor klanten van Werkcontact.

Kosteloos ontwikkeladvies vanaf januari 2021

Bent u 45+ en werkt u minimaal 12 uur per week in loondienst of als ZZP-er? Dan komt u vanaf januari 2021 wellicht in aanmerking voor een gesubsidieerd loopbaanadviestraject. Het ontwikkeladvies van Werkcontact is onafhankelijk. Dus geen voorpost van  NCOI, Scheidegger, NTI of andere commerciële cursusaanbieders. Lees meer >>

Outplacement met baangarantie

Werkcontact verzorgt outplacementtrajecten  van 3 en 6 maanden of van onbeperkte duur. De begeleiding door onze coaches duurt dan net zo lang tot dat er daadwerkelijk een baan gevonden is.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij u in de buurt.

Wat is outplacement?

Outplacement kan een goede manier zijn om met ontslag bedreigde werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen. Ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers worden bij outplacement begeleid en geadviseerd in het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

Waarom outplacement?

Door outplacement is het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker. De outplacementadviseur of coach begeleidt de kandidaat tijdens alle stappen van het sollicitatieproces; van het bepalen van de zoekrichting, het zoeken naar vacatures tot het daadwerkelijk bemachtigen van de baan. Werkcontact zoekt actief naar passende vacatures, maar ook de kandidaat zelf gaat op zoek naar zijn of haar baan. Doordat kandidaten tijdens het volgen van een outplacementtraject ondersteuning krijgen van een ervaren coach vinden ze over het algemeen aanzienlijk sneller een baan.

Maar dat niet alleen. Outplacement maakt onvermoed talent wakker want werknemers die bij hun oude werkgever zijn vastgelopen of overbodig zijn, blijken vaak over onvermoede talenten te beschikken. Een outplacementtraject maakt dat vaak duidelijk en veel mensen vinden door outplacement ook een betere baan dan dat ze hadden.

Inhoud outplacementtraject

Meestal doorloopt de kandidaat tijdens een outplacementtraject een aantal fases. De meest voorkomende zijn:

1. Ontslagverwerking. Ontslagen worden kan een grote impact op iemand hebben. Het verwerken van het ontslag kan daarom een onderdeel zijn van het outplacementtraject. Welke begeleiding wordt toegepast kan per outplacementbureau verschillen.

2. Competenties en wensen in kaart brengen.
Dit is een belangrijke outplacementfase waarbij onderzocht wordt welk werk daadwerkelijk bij iemand past. Hiervoor is het noodzakelijk om de kernkwaliteiten van de kandidaat vast te stellen en deze te matchen met de arbeidsmarkt. Wat is wel haalbaar en wat niet? In deze fase van outplacement worden vaak testen afgenomen om de de kwaliteiten, ambities en drijfveren van de outplacementkandidaat te inventariseren.

3. Sollicitatietraining. Voor de meeste outplacementkandidaten is het lang geleden dat zij gesolliciteerd hebben. Tijdens een outplacementtraject worden kandidaten bijgespijkerd over het solliciteren anno nu. Daarbij komen aspecten aan bod zoals het schrijven van een goede sollicitatiebrief het maken van een goed cv, het voorbereiden op een sollicitatiegesprek en het sollicitatiegesprek zelf.  Oudere werknemers worden vaak extra ondersteund en geadviseerd in het solliciteren via internet.

4. Het zoeken naar werk. Met outplacement wordt de kandidaat geholpen in het vinden van werk. Een goed outplacementbureau zoekt mee naar vacatures, komt met ideeën en zorgt er voor dat alle mogelijkheden en vacatures die er toe doen in kaart worden gebracht. Het daadwerkelijk solliciteren doet de kandidaat vaak zelf, maar ook het outplacementbureau kan gericht bemiddelen naar werk. Ook het omgaan met afwijzingen en het gebruik maken van netwerkcontacten maakt deel uit van deze outplacementfase.

Wat zijn de kosten van outplacement?

De kosten van outplacement kunnen per bureau verschillen en zijn vaak ook afhankelijk van de in te zetten dienstverlening. Mensen zijn immers verschillend en niet iedereen heeft dezelfde begeleiding nodig. Gemiddeld bedragen de kosten van outplacement tussen de € 3.500 en € 6.000 per traject.

Transitievergoeding en outplacement

Sinds 2015 is bij ontslag de transitievergoeding van toepassing. De transitievergoeding is eigenlijk een ontslagvergoeding die wordt berekend aan de hand van het bruto salaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. Formeel moet de transitievergoeding gebruikt worden voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. Omdat lang niet elke werknemer gebruik maakt van outplacement, wordt de transitievergoeding vaak gezien als een ontslagvergoeding.

Indien outplacement door de werkgever wordt aangeboden mag deze de kosten hiervoor van de transitievergoeding aftrekken, maar meestal worden de kosten van outplacement los van de transitievergoeding vergoed.

Het aanbieden van outplacement buiten de transitievergoeding om wordt vaak als goed werkgeverschap gezien.

Aandachtspunten bij outplacement

Outplacement kent vele vormen en de aanpak kan per bureau sterk verschillen. Gelukkig mogen werknemers vaak zelf hun outplacementbureau uitkiezen. Belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van een outplacementbureau zijn:

  • de gehanteerde methodiek/aanpak

  • privacy: wordt er wel of niet gerapporteerd aan de werkgever? En indien er gerapporteerd wordt, doet het outplacementbureau dat dan met toestemming van de werknemer?

  • welke faciliteiten biedt het outplacementbureau?

  • zoekt het outplacementbureau actief naar vacatures en beschikt het bureau over een voor de werknemer relevant netwerk?

  • klikt het met de coach?

Vooral dit laatste punt is belangrijk. Een goed contact met de coach is een belangrijke voorwaarde voor het doen slagen van een outplacementtraject. Ook is het van belang dat het outplacementbureau is aangesloten bij een branche- of beroepsvereniging zoals OVAL of Blik op Werk en over een keurmerk, privacyreglement, gedragscode en klachtenregeling beschikt.

Is outplacement aftrekbaar?

Voor werkgevers zijn de kosten voor outplacement aftrekbaar omdat het om bedrijfskosten gaat.
Ook de omzetbelasting op outplacementtrajecten is aftrekbaar.

Maar wat zijn de regels voor werknemers precies?

De regels voor werknemers zijn minder duidelijk omdat de transitievergoeding die bij ontslag wordt uitgekeerd aan de werknemer wordt besteed aan outplacement en/of scholing, Indien de werknemer dit niet doet is deze loonbelasting verschuldigd over het uitgekeerde bedrag. Om zeker te zijn van aftrekbaarheid dient de werknemer outplacement op te geven als kosten voor opleiding of studie die gevolgd wordt met het oog op het verweven van inkomen uit loondienstverband. Er moet sprake zijn van een leertraject met een outplacementbegeleider. Zelfstudie of online outplacement zijn om die rden niet aftrekbaar.

Mag je outplacement weigeren?

Hoewel veel outplacementbureaus anders beweren mag dat natuurlijk. Of het verstandig is zal per situatie verschillen. Outplacement wordt veelal in een vaststellings-overeenkomst opgenomen dus wanneer je als werknemer geen outplacement-traject wilt volgen moet je het eenvoudig weg niet in de vaststellings- overeenkomst laten opnemen. Het bedrag wat voor outplacement bestemd is kan dan bij de uit te keren transitievergoeding worden opgeteld. Als er geen outplacement wordt aangeboden heeft dit ook geen gevolgen voor de toekenning van een WW-uitkering.

Wat kenmerkt de aanpak van Werkcontact?

Over coaching en outplacement is al veel gezegd en geschreven. Als we de aanpak van Werkcontact moeten omschrijven dan is deze praktisch, nuchter en concreet. We zetten anderen graag aan tot nadenken en tot reflecteren op hun eigen loopbaan,  handelen en opvattingen. Kritisch meedenkend, confronterend als het kan en nodig is. De kern van onze coaching is dat het in ieder geval arbeidsgerelateerd is. Therapie en traumaverwerking behoren niet tot ons werkveld. Onze dienstverlening is gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van competenties en vaardigheden en herplaatsing. Hierbij komen uiteraard ook aspecten naar voren komen met betrekking tot loopbaanontwikkeling, carrièreperspectief en daadwerkelijke begeleiding en bemiddeling naar de nieuwe baan. Want dat is waar outplacement uiteindelijk om draait.

Meer vragen over outplacement

Aanbevolen websites over outplacement en ontslag

  • OVAL is de overkoepelende brancheorganisatie voor gecertificeerde outplacementbureaus. OVAL geeft een keurmerk uit aan outplacementbureaus die aan bepaalde eisen voldoen. Indien een outplacementbureau over het OVAL-keurmerk beschikt weet je als werknemer in ieder geval dat je met een serieus bureau hebt te maken en geen ‘outplacement-cowboy’.
  • De kosten voor outplacement zijn voor werkgevers aftrekbaar. Lees er hier meer over.
  • Op de website Ontslag.nl kun je alle informatie vinden over ontslag. De website heeft handige rekentools en praktische video’s waarin allerlei ontslagsituaties nader toegelicht worden.
    Maar ook de checklist voor het maken van een vaststellingsovereenkomst is handig om na te lezen.
outplacement picture

© Outplacementverzekering.nl