Kan een werkgever subsidie krijgen voor outplacement?

Hoewel er vroeger subsidieregelingen vanuit de overheid bestonden, is subsidie voor outplacement tegenwoordig niet meer mogelijk.
Wel is er in juli 2018 een nieuwe wet in de Tweede Kamer aangenomen die het voor werkgevers mogelijk maakt outplacement voor zieke werknemers terug te vorderen. Het gaat hier om de compensatieregeling die in het leven is geroepen waardoor werkgevers de transitievergoeding aan werknemers, die na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van rechtswege uit dienst treden, kunnen terugvorderen van UWV. Indien de werkgever de kosten voor begeleiding (outplacement of spoor 2 re-integratie) aantoonbaar van de transitievergoeding heeft afgetrokken wordt deze ook vergoed.
Eigenlijk spreken we hier over de kosten voor re-integratie.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier