Wat is Outplacement?

Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. In dat geval kan Werkcontact Outplacementbureau u van dienst zijn. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het probleem met oprechte aandacht voor de medewerker. Ook hier staat onze intensieve persoonlijke bemiddeling naar een nieuwe baan centraal en spreekt het voor zich dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat telkens tijdig een heldere verantwoording van de ondernomen activiteiten ontvangen.

Wanneer outplacement?
Outplacement kan in verschillende stadia worden toegepast, namelijk:
– wanneer ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog niet wordt overwogen, maar het besef aanwezig is dat aanvaarding van een nieuwe werkkring mogelijk is;
– wanneer ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk is; in dat geval kan men zich d.m.v. outplacement tijdig extern oriënteren;
– wanneer ontslag of ontbinding is aangezegd en outplacement deel uitmaakt van een sociaalplan.

Waarom outplacement aanbieden?
Door middel van outplacement kunnen de gevolgen voor ontslag voor de werknemer worden verzacht. Bovendien laat de werkgever hiermee zien dat hij zijn werknemers niet zo maar aan hun lot overlaat. Outplacement draagt bij aan een betere verstandhouding bij het uit elkaar gaan van werkgever en werknemer.

Wanneer is outplacement succesvol?
Een traject is geslaagd wanneer de betrokken medewerker weer werkzaam is in een passende functie.

Wat zijn de kosten van outplacement en wie betaalt het outplacementtraject?
De kosten van outplacement worden over het algemeen door de werkgever gedragen, al dan niet als onderdeel van een afvloeiingsregeling.

Heeft outplacement een vertrouwelijk karakter?
Ja. Werkgevers worden wel op de hoogte gesteld van procesmatige zaken. Vertrouwelijke zaken die worden besproken tijdens een outplacementtraject mogen, zonder toestemming van de werknemer, niet aan de werkgever worden gerapporteerd.

Het aanbieden van outplacement bij ontslag door de werkgever wordt vaak gezien als goed werkgeverschap

Het aanbieden van outplacement bij ontslag door de werkgever wordt vaak gezien als goed werkgeverschap.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier