Het Exorbitant Prijzige Outplacementtraject

De arbeidsmarkt is soms al hard genoeg voor oudere werkzoekenden en met de introductie van te dure outplacementtraject is hun situatie er niet beter op geworden. Oudere werknemers die ontslagen worden, staan voor het onaangename vooruitzicht van te hoge financiële kosten voor outplacementtrajecten die zij veelal zelf uit hun transitievergoeding moeten betalen.

Het eerste en meest flagrante probleem met te dure outplacementtrajecten is hun exorbitante prijskaartje. Veel outplacementbureaus vragen astronomische bedragen voor een outplacementtraject, zonder enige garantie dat het positief resultaat oplevert. De werkzoekende wordt verleid met de belofte van een snelle en succesvolle herplaatsing, maar komt uiteindelijk vaak bedrogen uit.

Bovendien bieden veel van deze outplacementbureaus weinig tot geen toegevoegde waarde ten opzichte van de gratis diensten die beschikbaar zijn via internet. Hoewel een beetje hulp natuurlijk altijd welkom is, kunnen we evenwel concluderen dat de meeste werkzoekenden op eigen kracht al sollicitatiebrieven schrijven, netwerken en sollicitatiegesprekken kunnen voeren. Het idee dat met name oudere werknemers enorme sommen geld moeten uitgeven om deze basisvaardigheden te leren of te verbeteren, is simpelweg belachelijk. Vaak is een beetje praktische hulp immers al genoeg.

Het cynische aspect van te dure outplacementtrajecten is dat deze kosten voornamelijk worden gedreven door winstbejag van deze bureaus zelf. Ze profiteren van de kwetsbaarheid en emotionele toestand van werkzoekenden en stellen buitensporige prijzen voor hun diensten vast. Het lijkt erop dat ze meer geïnteresseerd zijn in het vullen van hun eigen zakken dan in het daadwerkelijk helpen van mensen in nood.

Te dure outplacementtrajecten zijn een absurde last voor werkzoekenden en/of werkgevers. Mede om die reden heeft Werkcontact het verkorte outplacementtraject bedacht. Dit is een verkort outplacementtraject zonder toeters en bellen waarbij de werknemer alleen die hulp krijgt die ook echt daadwerkelijk nodig is. Er wordt een eerlijke en rechtvaardige prijs voor gefactureerd die in verhouding staat tot datgene wat wordt geboden.

Wilt u ook niet te veel betalen voor outplacement? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier