Wanneer is er sprake van collectief outplacement?

Van collectief outplacement is sprake wanneer meerdere werknemers van hetzelfde bedrijf worden ontslagen en outplacement krijgen aangeboden. Meestal is er dan ook sprake van collectief ontslag.

Men spreekt van collectief ontslag wanneer minimaal 20 medewerkers binnen drie maanden ontslagen worden. Het ontslag kan via het UWV, de rechter of met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Meestal is er dan sprake van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet zich dan ook houden aan het afspiegelingsbeginsel.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier