Wat is het afspiegelingsbeginsel bij ontslag?

Het afspiegelingsbeginsel is aan de orde bij ontslag van meerdere werknemers om bedrijfseconomische redenen. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt dan de volgorde van de ontslagen werknemers. De leeftijdsopbouw binnen de betreffende functies moet zoveel mogelijk gelijk blijven. De werkgever moet per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen, tenzij hier aparte regels in de CAO voor zijn opgenomen.

Van bedrijfseconomische redenen is sprake wanneer het bedrijf kan aantonen dat het in financieel zwaar weer verkeerd, er een structurele omzetvermindering is of bijvoorbeeld bij een bedrijfsverhuizing.

Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers dus in leeftijdsgroepen ingedeeld. Binnen de leeftijdsgroep wordt vervolgens gekeken wie het kortste dienstverband heeft. Deze medewerkers worden als eerste voor ontslag voorgedragen. Bij het afspiegelingsbeginsel worden de volgende leeftijdsgroepen gehanteerd:

– 15 – 25 jaar

– 25 – 35 jaar

– 35 – 45 jaar

– 45 – 55 jaar

– 55 jaar en ouder.

Er zijn situatie denkbaar waarbij het afspiegelingsbeginsel niet gehanteerd hoeft te worden. Bijvoorbeeld bij bedrijfssluiting of wanneer er een functie komt te vervallen en deze door 1 medewerker wordt ingevuld of wanneer er een hele categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier