De externe vertrouwenspersoon: een waardevolle steun bij problemen op het werk

Het hebben van een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel voor het welzijn van werknemers. Helaas kunnen er situaties ontstaan waarin medewerkers te maken krijgen met problemen op het werk, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag. In zulke gevallen kan het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon van onschatbare waarde zijn.

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die buiten de organisatie staat waar de werknemer werkzaam is. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak om werknemers een veilige plek te bieden waar zij hun verhaal kunnen doen, zonder angst voor represailles of belangenconflicten. Een externe vertrouwenspersoon is er om naar de werknemer te luisteren, te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van stappen om het probleem op te lossen.

Voordeel externe vertrouwenspersoon

Het grote voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat hij of zij volledig neutraal en onpartijdig is. In tegenstelling tot interne vertrouwenspersonen, die vaak binnen de organisatie werken, kan een externe vertrouwenspersoon een objectieve blik werpen op de situatie en zonder belangenverstrengeling de werknemer bijstaan. Hierdoor voelen werknemers zich vaak vrijer om hun problemen te delen en kan er een vertrouwensband ontstaan waarop zij kunnen bouwen.

Vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van geschillen en het begeleiden van werknemers naar een veilige werkomgeving. Zij hebben kennis van de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden en ongewenst gedrag en kunnen werknemers informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast kunnen zij ook advies geven over mogelijke stappen die de werknemer kan nemen, zoals het indienen van een formele klacht bij de werkgever of het inschakelen van een advocaat.

Bovendien kan een externe vertrouwenspersoon ook preventief ingezet worden. Door het creëren van een open cultuur waarin werknemers zich veilig voelen om problemen aan te kaarten, kan escalatie van conflicten voorkomen worden. Door regelmatig workshops of trainingen te organiseren waarin het belang van een positieve werkomgeving en effectieve communicatie wordt benadrukt, kan de externe vertrouwenspersoon bijdragen aan het voorkomen van problemen op de werkvloer.

Kortom, een externe vertrouwenspersoon is een waardevolle ondersteuning bij problemen op het werk. Met hun neutrale en onpartijdige blik kunnen zij werknemers begeleiden en adviseren bij het oplossen van geschillen en het creëren van een veilige werkomgeving. Het inzetten van een externe vertrouwenspersoon toont aan dat een organisatie het welzijn van haar werknemers serieus neemt en bereid is om problemen aan te pakken, wat uiteindelijk kan leiden tot een betere werksfeer en hogere productiviteit.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier