Vragen over WW plus

Het komt geregeld voor dat we bij Werkcontact Outplacement vragen krijgen over de bovenwettelijke uitkering in het onderwijs. Mensen willen vaak weten wat de financiële consequenties zijn wanneer zij nieuw werk aanvraaden.

Wat is WW plus?
Indien u in het onderwijs werkzaam was heeft u naast uw gewone WW-uitkering ook recht op een aanvullende (bovenwettelijke) uitkering. Elke aanvraag wordt wel individueel behandeld.

Een nieuwe baan: en nu?
Indien u weer aan het werk gaat kan dit gevolgen hebben voor uw WW Plus uitkering:

Urenaftrek: wanneer u nog geen 52 weken achter elkaar een WW-uitkering ontvangt wordt het aantal uren dat u werkt van uw uitkering afgehouden. Indien u evenveel uren werkt dan stopt de uitkering.

Inkomstenaftrek: indien u wel 52 weken achterelkaar een WW-uitkering heeft ontvangen volgt er een inkomstenaftrek. Wanneer het brutoloon van uw nieuwe baan lager is dan 125% van uw bruto WW-uitkering, trekt UWV of WW Plus 70% van de inkomsten uit uw nieuwe baan van de uitkering af. U houdt dan uw loon en krijgt een gedeeltelijke uitkering. Wanneer het brutoloon van uw nieuwe baan hoger dan 125% van uw bruto WW-uitkering is stopt de uitkering.

Loonsuppletie: indien u minder gaat verdienen dan in uw oude baan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvulling op uw salaris. In eerste instantie is deze aanvulling 100% wanneer het nieuwe loon ten minste 70% bedraagt van uw oude salaris. Daarna geldt een aanvulling van 90%. Indien het slaris minder dan 70% van het oude salaris bedraagt wordt dit aangevuld.

Herleving van de uikering
Indien de nieuwe baan onverhoopt niet mocht slagen of uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd heeft u mogelijk recht op herleving van uw WW plus uitkering. We noemen dit de Garantie-uitkering.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier