Waar toetst UWV op bij toekenning WIA?

Bij de beoordeling van het re-integratieverslag toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Er is sprake van een bevredigend re-integratieresultaat als de werknemer werkt in werk dat zoveel mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden. Een structurele werkhervatting in passend werk van tenminste 65% van de loonwaarde van de oorspronkelijke functie wordt als voldoende resultaat beschouwd.

Het UWV verwacht dat er wordt beoordeeld of er sprake is van een mogelijkheid op het structureel invullen van ander passend werk binnen de eigen organisatie. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal re-integratie 2e spoor binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) moeten worden gestart.

De re-integratie inspanningen worden inhoudelijk getoetst aan de hand van een drietal vragen:

1. Is er een bevredigend resultaat?

– a is het werk structureel

– b is het werk passend

– c is er aansluiting bij de functionele mogelijkheden, zo nee,

2. Zijn er wel voldoende re-integratie inspanningen gedaan?

– a Is het eigen werk passend of passend of te maken

– b Is er ander passend werk(te maken) binnen de eigen organisatie

– c Is spoor 2 tijdig en adequaat ingezet, zo nee,

3. Heeft werkgever daarvoor een deugdelijke grond?

Voorkom een loonsanctie door de re-integratie steeds aan bovenstaande te toetsen en zaken goed te documenteren. Wat niet vastligt, kan niet worden beoordeeld. Vraag bij twijfel over de inzetbaarheid of re-integratie-inspanningen een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Loonsanctie repareren?

Heeft u een loonsanctie opgelegd gekregen die gerepareerd moet worden?
Neem dan contact op met Werkcontact en bel met 088-033 30 08 of vul het contactformulier rechts op deze pagina in.

Toetsing van WIA-dossiers wordt uitgevoerd door het UWV

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier