Van ontslag naar een nieuwe baan met outplacement

Het inschakelen van een outplacementbureau loont. Het inschakelen van een outplacementbureau voor de begeleiding van een nieuwe medewerker loont.  Het vergroot de kans op het vinden van een nieuwe, passende baan aanzienlijk. Als werkgevers dit faciliteren, is dat bovendien een teken van goed werkgeverschap. Werkgevers laten hiermee immers zien dat ze geven om werknemers die het bedrijf noodgedwongen moeten verlaten.

Baanbemiddeling bij ontslag en outplacement worden regelmatig in één adem genoemd. Het lijkt ook erg op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Outplacement omvat alle diensten die aan werkgevers worden verleend met als doel één of meer werknemers te helpen bij het vinden van een passende nieuwe baan of een ander doel, zoals het starten van een eigen bedrijf. Baanbemiddeling bij ontslag leidt een huidige werknemer naar een nieuwe baan zonder een periode van werkloosheid tussen banen (misschien terwijl hij een werkloosheidsuitkering heeft).

Vaak worden de termen outplacement en baanbemiddeling bij ontslag door elkaar gebruikt, omdat er vrijwel geen verschil is tussen de aangeboden dienst en het einddoel. Het einddoel is namelijk altijd een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Outplacement van de ene baan naar de andere vergroot de kans op het sneller vinden van een nieuwe passende baan aanzienlijk. Het is goed werkgeverschap als werkgevers dit faciliteren. Afscheid nemen van werk en collega’s is immers wreed. De mogelijkheid tot een nieuwe uitdaging verkleint de kans op verzuim en conflicten en verbetert de sfeer op de werkvloer. Werkgevers die investeren in outplacement zullen daardoor respect afdwingen. Bovendien geeft het werkgevers een goed imago. Dit is niet onbelangrijk, gezien de toekomstige werving van nieuwe mensen. Werkgevers kunnen – indien de werknemer hier vooraf mee heeft ingestemd – de kosten van het outplacement in mindering brengen op de overdrachtsvergoeding. Investeren in outplacement is daarom in veel opzichten een verstandige keuze.

Outplacement met baangarantie
Investeren in outplacement loont

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier