Update werkwijze Werkcontact en coronavirus

Ook Werkcontact heeft de afgelopen weken haar werkzaamheden en dienstverlening moeten aanpassen aan de actualiteit. Zo hebben we diverse maatregelen genomen op kantoor en houden we de richtlijnen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. En hoewel we de voorkeur geven aan persoonlijk ‘face to face contact’ met onze cliënten, werken we vanaf week 12 meer thuis.

Onze processen en systemen zijn gelukkig goed ingericht op thuiswerken waardoor onze coaching en begeleiding ook via een videoverbinding (Skype, Messenger, Facetime of Whats App) of telefonisch kan plaatsvinden en onze dienstverlening, veelal in aangepaste vorm, volledig door gaat.

Juist in onze branche is persoonlijk contact belangrijk. Want mensen die ontslagen zijn (of worden) zitten vaker thuis, maken zich zorgen en missen veelal het persoonlijk contact met collega’s, klanten of andere mensen. We houden ons daarom niet alleen bezig met het geven van loopbaanadvies, sollicitatietraining en de bemiddeling naar nieuw werk. We ondersteunen de medewerker ook op moreel vlak en spelen, indien nodig, een rol bij de verwerking van het ontslag. Nu de coronacrisis daar ook nog eens bijkomt, merken we dat het contact tussendoor extra belangrijk is. We letten wat meer op onze cliënten (en elkaar), bellen wat vaker tussendoor, etc.

We zijn ook creatief en flexibel en zetten ons met man en macht in om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we bijvoorbeeld de nieuwe (en kosteloze) module ‘solliciteren en thuiswerken via (video)platforms’ aan ons dienstenpalet toegevoegd.

Natuurlijk blijven we vooral gericht op de toekomst, want dat geeft vertrouwen en zorgt er voor dat medewerkers zich actief opstellen en blokkades worden weggenomen. Vaak is het in de vorm van praktische begeleiding bij het solliciteren, actieve jobhunting en bemiddeling en het evalueren van sollicitatiegesprekken. Kleine succesjes worden gevierd en teleurstellingen worden verwerkt.

En soms komt die nieuwe baan sneller dan verwacht, maar soms ook niet en is het een proces van de lange adem waarbij het de kunst is er in te blijven geloven en de motivatie niet te verliezen.

Voor wat betreft de trajectduur verwachten we dat deze de komende periode meer tijd in beslag zal nemen. Dat zien we nu al een beetje. Ook zoekrichtingen moeten worden aangepast aan de actuele situatie. De eventmanager kan niet meer solliciteren in de eventindustrie of het congresmanagement maar solliciteert nu bijvoorbeeld richting de facilitaire dienstverlening, zoals facilitair manager bij de politie of in een verzorgingstehuis. Hetzelfde geldt voor de horeca medewerker die nu, na eventuele bij- of omscholing, solliciteert als logistiek medewerker in een distributiecentrum. Ook de afgelopen weken zijn we er overigens in geslaagd mensen te plaatsen, o.a. bij defensie, zorginstellingen en de overheid.

Zoals gezegd verwachten we een langere trajectduur bij outplacement (ook omdat wij relatief veel 50-plussers begeleiden), minder vacature-aanbod en meer concurrentie tussen werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd verwachten we een verschuiving van het vacature-aanbod en is het belangrijk daar op in te spelen, uiteraard afhankelijk van de kandidaat en altijd middels voorkeur en haalbaarheid.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier