Transitievergoeding versus slapend dienstverband

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is en er binnen een halfjaar daarna geen uitzicht is op herstel mag de werkgever, mits deze heeft voldaan aan de verplichtingen en inspanningen van de Wet Poortwachter, het dienstverband in principe opzeggen. De werkgever kan dan via UWV toestemming vragen voor het ontslag van de betreffende medewerker vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werknemers worden na die twee jaar echter niet altijd ontslagen omdat er sinds 2015 de verplichting bestaat om ook een zieke werknemer bij ontslag de transitievergoeding uit te keren. En dat bedrag kan bij een lang dienstverband hoog oplopen. De werkgever kiest er dan voor om het dienstverband in stand te houden. De werkgever is den geen loon meer verschuldigd aan de werknemer en het dienstverband wordt slapend voortgezet.
De werkgever maakt dan de keuze tussen het ontslaan en het betalen van de transitievergoeding of  het in dienst houden van de werknemer met als enige risico dat de werknemer wellicht over een aantal jaren weer op de stoep zal staan omdat deze hersteld is.

Ook de jurisprudentie is tot op heden duidelijk, het gerechtshof staat slapende dienstverbanden toe:

– er is geen wettelijke plicht voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen;

– het slapend laten voortbestaan om aan een transitievergoeding te ontkomen is niet ongeoorloofd;

– als de werknemer overigens onverwacht herstelt, moet de werkgever wel weer re-integratie-inspanningen leveren;

– als er in de tussentijd wel passend werk ontstaat bij de werkgever moet deze de werknemer ook laten re-integreren.

Het niet toekennen van een transitievergoeding kan gezien worden als onbehoorlijk werkgeverschap. Anderzijds kan het uitbetalen van een transitievergoeding voor met name kleinere bedrijven leiden tot financiële problemen voor de werkgever.

Indien een werkgever een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst houdt kan deze gebruik maken van diverse regelingen. Zie ook: https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/ en https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/na-2-jaar-ziek-wia-uitkering/detail/werknemer-blijft-in-dienst.

No-riskpolis

Indien de werkgever een medewerker na de WIA-keuring in dient houdt kan deze mogelijk gebruik maken van de No-riskpolis. Dit houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt.

Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier