Transitievergoeding gecompenseerd

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan een ontslagen medewerker wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
De nieuwe regeling geeft werkgevers de mogelijkheid transitievergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 terug betaald te krijgen. Deze datum is niet toevallig gekozen, want het is de datum dat werknemers een transitievergoeding moesten betalen op grond van de Wet Werk en Zekerheid. Dat betekent dat werkgevers ook voor zieke medewerkers die in het verleden een transitievergoeding hebben ontvangen, gecompenseerd kunnen worden. De compensatie moet een einde maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Hoe compensatie aan te vragen?

Om de compensatie voor de transitievergoeding aan te vragen, dient de werkgever bij het UWV een aantal documenten in te dienen. Nu is nog niet duidelijk welke gegevens bij het UWV ingeleverd moeten worden, maar waarschijnlijk is dat de ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was en het bewijs dat de werkgever de transitievergoeding heeft betaald.
Als de werkgever gebruik wil maken van de regeling dan moet deze rekening houden met bepaalde termijnen. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten uiterlijk op 30 september 2020 de compensatie bij het UWV aanvragen. Na deze aanvraag zal UWV binnen 6 maanden beslissen of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Werkgevers die na 1 april 2020 aan werknemers een transitievergoeding betalen, zal het UWV ook compenseren. Aanvragen worden in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding ook echt heeft betaald en er op het moment van de compensatieaanvraag niet meer dan 6 maanden zijn verstreken na de dag waarop de transitievergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. Indien UWV de compensatieaanvraag afwijst zijn er mogelijkheden in bezwaar te gaan tegen de beslissing.

Transitievergoedingen zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid worden niet gecompenseerd. Hetzelfde geldt voor een eventueel outplacementtraject.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier