Transititievergoeding en outplacement

Met de nieuwe wet Werk- en Zekerheid zijn per 1 juli 2015 een aantal nieuwe regels van kracht die ook betrekking hebben op de inzet van outplacement.

Voortaan moet een bedrijf dat om bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte ontslag wil aanvragen voor een medewerker toestemming vragen aan UWV. Indien ontslag wordt aangevraagd vanwege slecht functioneren of een arbeidsconflict moet dit worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Bij ontslag is nu vaak nog een ontslagvergoeding van toepassing, maar deze wordt straks vervangen door de transitievergoeding. Deze bedraagt maximaal 81.000 euro of bij een inkomen daarboven maximaal 1 jaarsalaris. Met de vergoeding kan omscholing en/of outplacement worden ingekocht, althans hier is de vergoeding eigenlijk voor bedoeld.

De ontslagen medewerker krijgt in de nieuwe situatie per gewerkt jaar een derde maandsalaris uitbetaald en vanaf het 10e dienstjaar een hafmaandsalaris per dienstjaar. Voor organisaties met meer dan 25 medewerkers krijgen medewerkers van boven de 50 vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een maandsalaris per dienstjaar.

De transitievergoeding moet in principe altijd worden gegeven dus ook bij wederzijds goedvinden. Op de website Outplacementbureau.nl kan je de transitievergoeding uitrekenen.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier