Regelingen en subsidies voor werknemers

Regelingen en subsidies voor uitkeringsgerechtigden bij het aangaan van een dienstverband:

Werknemers

De toetrederskorting was aanvankelijk bedoeld voor iedereen die zich (al of niet vanuit een uitkeringssituatie) op de reguliere arbeidsmarkt meldde. Deze is echter per 1 januari 2003 komen te vervallen. Wel is de arbeidskorting van toepassing. De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die betaald werken. € 1.104 voor mensen tot 57, trapsgewijs oplopend tot € 1.809 voor mensen van 62 jaar en ouder. Werkende 65-plussers ontvangen € 526. De arbeidskorting is vooral bedoeld om het verrichten van betaalde arbeid fiscaal aantrekkelijker te maken. Door het meer lonend maken van betaalde arbeid, wordt tevens de armoedeval enigszins gedicht.

Als uw situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Met het onderstaande formulier geeft u wijzigingen in uw sitauatie door aan het UWV.

Wijziging doorgeven >>  155.wizigingendoorgeven

Gebruikte bronnen: Werkcontact, UWV, Belastingdienst. Alle rechten voorbehouden.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier