Regels 0-urencontract

Bij een 0-urencontract neemt een werkgever een werknemer in dienst, zonder dat er  afspraken gemaakt worden over het aantal werkuren. De werknemer heeft geen recht op een vooraf bepaald minimaal loon. Wanneer er door de werknemer niet gewerkt wordt, hoeft de werkgever ook geen loon uit te betalen.

Recht op contract voor een vast aantal uren

Indien de werkgever de werknemer in een periode van drie maanden regelmatig oproept en ook op dezelfde dag bijvoorbeeld, dan ontstaat het ‘risico’ op rechtsvermoeden van arbeidsomvang. De wet gaat er dan van uit dat er een regulier arbeidscontract is tussen werkgever en werknemer. In dat geval is er dus ook recht op vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte. Een werknemer met een 0-urencontract moet per oproep minimaal 3 uur uitbetaald krijgen. Na zes maanden is de werkgever verplicht de werknemer een vast aantal uren te betalen. De werknemer heeft dan het recht op een minimaal aantal uren dat gebaseerd is op het gemiddeld aantal uren per maand in de afgelopen drie maanden.

Van tijdelijk naar vast contract

Een 0-uren contract gaat automatisch over in een vast contract wanneer drie tijdelijke 0-urencontracten steeds verlengd zijn of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten. Het vierde contract wordt dan automatisch een vast contract.  Ook wanneer een tweede of een volgend contract krijgt na 24 maanden voor dezelfde werkgever gewerkt te hebben is omzetting naar een vast contract van toepassing. Wanneer de werknemer eerst een o-urencontract krijgt van 24 maanden mag er nog één keer een tijdelijk contract worden aangeboden van maximaal 3 maanden. Indien dit contract langer is dan drie maanden ontstaat er ook een vaste arbeidsovereenkomst. De belangrijkste wijzigen in 2015 zijn: geen proeftijd bij contracten van 6 maanden of korter en minimaal 1 maand voor de afloop van een contract voor 6 maanden moet de werkgever aangeven of deze het contract wenst te verlengen.

Werkcontact Outplacement heeft (flex)vestigingen in Zuid-Holland, Noord Holland, Brabant en Zeeland.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier