Premiekorting 50-plussers

Als u een 50-plusser of iemand met een arbeidshandicap in dienst neemt of houdt, krijgt u als werkgever korting op de arbeidsongeschiktheidspremie (WAO/WIA) en de werkloosheidspremie (WW). De hoogte van de premiekorting is afhankelijk van het loon van uw werknemer. U kunt gebruik maken van de premiekorting zolang de werknemer bij u in dienst is, maar maximaal 3 jaar. De premievrijstelling voor oudere werknemers en de arbeidsgehandicaptenkorting worden via de loonaangifte verrekend.

Voor oudere werknemers kunt u een vrijstelling toepassen voor de basispremie WAO/WIA. U komt voor deze vrijstelling in aanmerking als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

– U neemt een werknemer in dienst van 50 jaar of ouder, die in de 6 maanden voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst niet bij u in dienst is geweest.
– U heeft een werknemer in dienst die aan het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar of ouder is.

Bij deze vrijstelling hoeft u geen basispremie WAO/WIA te berekenen en geen premieloon WAO/WIA vast te stellen. U moet het premieloon wél vaststellen om de gedifferentieerde premie WAO te berekenen. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Voorwaarden deelneming

Neemt u iemand met een arbeidshandicap in dienst? Of is uw werknemer structureel functioneel beperkt geworden? Dan kunt u in aanmerking komen voor premiekorting. Dit geldt als hij of zij:

– een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft (gehad);
– geen recht op een WIA-uitkering heeft, omdat hij of zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is;
– een aanbeveling heeft om te werken bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening;
– volgens CWI door ziekte of arbeidshandicap moeilijker een baan kan vinden of zijn of haar werk minder makkelijk kan doen.

Meer informatie over de hoogte, voorwaarden en verrekening van de arbeidsgehandicaptenkorting vindt u op de site van de Belastingdienst.

Meer informatie over het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap leest u hieronder.

Ik neem een werknemer met een ziekte of
handicap in dienst Download PDF

Het formulier waarmee u korting of vrijstelling op de basispremie WAO kunt aanvragen kunt u hier downloaden Download document

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier