Premiekorting voor 50-plussers

Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg? Dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar.Wilt u deze premiekorting toepassen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat de werknemer voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO , WIA, Wajong, Waz, Wamil) of bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ) kreeg. Uw werknemer, of u wanneer u gemachtigd bent door uw werknemer, kan daarvoor een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Bewaar deze verklaring bij uw loonadministratie.

Procedure

Om premiekorting te krijgen, heeft u voor medewerkers van 50 tot 62 jaar een doelgroepverklaring van UWV nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan een uitkering WW, WAO, WAZ, WIA, WWB, IOAW, IOAZ, WIK of Wajong zijn.
Hoe krijgt u zo’n doelgroepverklaring? Uw werknemer moet zelf de doelgroepverklaring aanvragen. Krijgt hij een uitkering van UWV? Dan kan hij een doelgroepverklaring aanvragen via UWV Telefoon: 088 – 92 94 (lokaal tarief). Hij geeft dan door op welke datum hij aan het werk gaat. Binnen enkele dagen ontvangt hij de doelgroepverklaring. Bewaar deze verklaring in uw administratie, als bewijs dat uw werknemer een uitkering kreeg tot het moment dat hij voor u ging werken.
Krijgt uw werknemer een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan moet hij contact opnemen met de organisatie die de uitkering betaalt.

Meer informatie

Wilt u weten voor welke werknemers u een korting kunt aanvragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst via 0800 – 05 43.

Gebruikte bronnen: UWV, Belastingdienst, Werkcontact

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier