Een outplacementtraject en de transitievergoeding

Welke rechten heeft u als werknemer bij de uitbetaling van de transitievergoeding en het volgen van een outplacementtraject?  In dit artikel leest u er meer over.

De transitievergoeding

Het bedrag dat de medewerker meekrijgt bij ontslag noemen we de transitievergoeding. Het is een vergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd, dat de medewerker meekrijgt wanneer deze ontslagen wordt of wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. In principe is het bedrag bedoeld voor het inkopen van outplacement, scholing of advies waardoor de medewerker sneller aan een nieuwe baan komt. Het bedrag is vrij besteedbaar, er is dus niemand die erop toeziet of het bedrag ook daadwerkelijk aan hulp bij het vinden van een nieuwe baan wordt besteed.

Outplacement en de transitievergoeding

Met outplacement kunnen ontslagen medewerkers geholpen worden met het vinden van een nieuwe baan. Meestal bestaat een outplacementtraject uit een intake, heroriëntatie op de arbeidsmarkt, coaching en concrete arbeidsbemiddeling naar een nieuwe baan. Daarnaast kan ook het volgen van een korte opleiding deel uitmaken van een outplacementtraject.

Vaak wordt de transitievergoeding los van een eventuele vergoeding voor outplacement uitgekeerd. Een werkgever is echter wel gerechtigd om de kosten voor outplacement van de transitievergoeding af te trekken, maar dat mag alleen wanneer de medewerker hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend. De werknemer moet dus vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan met de aftrek van deze kosten. Ook mogen de kosten niet ongewoon hoog zijn. Deze moeten in verhouding staan met de dienst of diensten die geleverd zijn en het mogen ook geen kosten zijn die gemaakt zijn voordat de werknemer in dienst kwam bij de werkgever.

Resumerend kan er dus geconcludeerd worden dat de werkgever de kosten voor outplacement met de transitievergoeding mag verrekenen, echter alleen wanneer de werknemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend. In de praktijk wordt er meestal een separate vergoeding voor outplacement in de vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier