Outplacement bij een reorganisatie nuttig?

Bedrijven moeten soms reorganiseren. Bijvoorbeeld wanneer er verlies wordt gedraaid of wanneer er na een overname sprake is van boventalligheid van werknemers. Als werkgever is dat natuurlijk nooit leuk. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het dan van belang ontslagen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan elders. Outplacement kan dan een optie zijn.

Met outplacement krijgen werknemers niet alleen professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe duurzame arbeidsbetrekking elders. Het zorgt er ook voor dat werknemers afleiding hebben en gericht zijn op een toekomst elders. Competenties en vaardigheden worden vastgesteld en er worden doelen gesteld. Hierdoor voelen medewerkers zich al snel zekerder en zijn ze gericht op hun eigen toekomstgeluk. Werknemers kunnen bij outplacement veel beter omgaan met het verweken van het ontslag. Ontslagen worden kan immers grote gevolgen hebben voor het gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen. Doordat de ontslagen medewerker weer zicht krijgt op kansen elders neemt het zelfvertrouwen toe en daarmee ook de kans op het vinden van nieuw werk.

Groepsoutplacement

Meestal spreekt men bij een reorganisatie van collectief ontslag en dus ook van collectief- of groepsoutplacement.  Groepsoutplacement betekent bij Werkcontact niet dat er altijd groepstrainingen worden ingezet. Mensen zijn immers verschillend en hebben ook individuele begeleidingsbehoeften. Ook groepsoutplacement wordt individuele begeleiding en coaching ingezet.

De kosten van outplacement

De kosten van outplacement bij een reorganisatie worden meestal gedragen door de werkgever en het budget voor outplacement wordt veelal vastgesteld in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst.

Groepsoutplacement bij Werkcontact

Werkcontact heeft als één van de langst bestaande outplacementbureaus van Nederland veel ervaring met groepsoutplacement en het begeleiden van reorganisaties. Vaak worden we al tijdens de voorbereidingen van de reorganisatie gevraagd mee te denken over een zo goed mogelijke begeleiding van medewerkers die in aanmerking komen voor ontslag.  Uiteraard vrijblijvend en in het diepste vertrouwen.

Meer informatie over groepsoutplacement

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van groepsoutplacement. Neem dan contact op met Joep Herni van Werkcontact. Hij is te bereiken via het contactformulier rechts op de website of telefonisch op 088-033 30 08 of 06-147 594 12.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier