Opzegtermijn ontslag bij WIA

Van een werkgever kregen we de vraag welke opzegtermijn bij ontslag gehanteerd moet worden wanneer een zieke werknemer na twee jaar wordt afgekeurd voor zijn werk.

Als een werkgever een langdurig zieke in dienst heeft, dan betaalt hij in principe de eerste 2 jaar loon gewoon door. Intussen moet er werk gemaakt worden aan de re-integratie van de werknemer. Eerst in spoor 1 en als dat niet lukt (ook) in spoor 2. In deze twee jaar mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Indien de werknemer na twee jaar nog in dienst is omdat rechtstreekse werkhervatting bij een andere werkgever nog niet is gelukt mag de werkgever de werknemer wel ontslaan. Tenminste, als de werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan re-integratie en dit door UWV als adequaat wordt beschouwd. Er zijn dan een aantal mogelijkheden:

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer de werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden willen beëindigen moet dit door de werkgever in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Belangrijk is dat in de vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd dat het initiatief voor het ontslag vanuit de werkgever komt. Ook is het belangrijk dat de volledige twee jaar zijn doorlopen. Bij beëindiging van een contract met wederzijds goedvinden heeft de werknemer in principe geen recht op de wettelijke transitievergoeding. Er wordt echter wel vaak een vergoeding gegeven, bijvoorbeeld om de kosten voor outplacement te betalen.

Ook geldt er een bedenktermijn voor de werknemer van 14 dagen. Indien deze bedenktermijn niet wordt genoemd in de vaststellingsovereenkomst is deze zelfs 21 dagen. De werkgever hoeft bij ontslag met wederzijds goedvinden geen toestemming van UWV te vragen en werkgever en werknemer hoeven geen rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor een mogelijke WW-uitkering van de werknemer wanneer deze geen (volledige) WIA-uitkering ontvangt. Het is daarom het beste de wettelijke opzegtermijn wel aan te houden. Na twee jaar ziekte is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen. Het kan dus zijn dat de werknemer gedurende de ontslagprocedure niet meer betaald krijgt

Ontslag via UWV

Indien een werknemer langdurig ziek is kan de werkgever na twee jaar een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Ook dan geldt dat er sprake moet zijn van een adequaat re-integratietraject. Het UWV geeft een ontslagvergunning wanneer de werknemer door ziekte zijn werk niet meer kan uitvoeren en niet binnen 26 weken kan herstellen of herplaatst kan worden in een andere functie. En ook hier moet de volledige 2 jaar zijn doorlopen en adviseren we de wettelijke opzegtermijn aan te houden, maar tijdens de eventuele ontslagprocedure bij UWV alsmede tijdens de opzegtermijn hoeft de werkgever de werknemer niet meer door te betalen. Bij ontslag via UWV heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

vaststellingsovereenkomst outplacement

Ontslag kan in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier