NOLOC-erkend

Een gekwalificeerde loopbaanprofessional herken je aan de titel en het beeldmerk Noloc erkend loopbaanprofessional. In het Benelux Merkenregister is dit een beschermd collectief merk. Het mag alleen gevoerd worden door loopbaanprofessionals die in het Noloc beroepsregister zijn opgenomen. Daarvoor hebben zij aangetoond dat zij aan de kwalificatie eisen voldoen. Hieronder leest u de uitgangspunten en de uitwerking van het beroepsprofiel van Noloc.

Uitgangspunten beroepsprofiel
Loopbaanprofessionals dienen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken. Zij dienen kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en ze moeten de noodzakelijke technieken beheersen. Tenslotte moeten ze een coachende competentie hebben, alsmede een professionele attitude.

Kennis en ervaring op gebied van mensgerichte vakken
Een loopbaanprofessional heeft minstens één eigen deskundigheidsgebied op basis van een afgeronde opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC. Daarnaast heeft hij/zij een globaal beeld van wat er speelt in andere expertisegebieden, en weet waar die expertise te vinden is. Verder is de loopbaanprofessional opgeleid en/of ervaren in een van de mensgerichte vakken op HBO niveau. Tenslotte heeft hij/zij ruime algemene werkervaring alsmede specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional.

Kunde op gebied van loopbaan en arbeidsmarkt
Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Hij/zij kan verschillende perspectieven openen doordat hij de paradigma’s kent van zichzelf en van anderen. Hij/zij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van zijn kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en zijn kennis van beroepen, functies en opleidingen. Hij/zij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat hij/zij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet-en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids-, en re-integratiemaatregelen.

Beheersing van methoden, technieken en instrumenten
Een loopbaanprofessional beheerst enkele psycho-diagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadviesvak gebruikt worden en is in staat zelf er meerdere van te hanteren. Hij/zij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering, schriftelijke en digitale communicatie.

Competenties van coach en adviseur
De gedragscompetenties die een loopbaanprofessional nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Hij/zij beheerst meerdere coachings-, en trainingstechnieken en is daarbij een goede luisteraar. Hij/zij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en is in staat nieuwe invalshoeken te bedenken. Hij/zij kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.

Professionale attitude
Het instrument van de loopbaanprofessional is hij/zij zelf. Daarom blijft hij/zij zichzelf ontwikkelen door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van training en opleiding en door systematische reflectie. Hij/zij werkt vanuit hohe ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Hij/zij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij/zij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk maar oordeelt onafhankelijk. Hij/zij heeft gevoel voor zingevingsvragen.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier