No-riskpolis biedt uitkomst bij aanname arbeidsongeschikte medewerker

Re-integratie van zieke werknemers naar een nieuwe werkgever is vaak lastig. Nieuwe werkgevers zijn huiverig om een werknemer die elders ziek is geworden in dienst te nemen. Om die reden heeft het UWV de no-risk polis in het leven geroepen.

De No-risk polis is een compensatie voor het doorbetalen van loon bij ziekte. Door de No-risk polis loopt de nieuwe (of huidige werkgever wanneer deze de werknemer in dienst houdt) minder financieel risico. Met de no-risk polis kan de werkgever het UWV vragen het doorbetalen van het loon bij ziekte te compenseren. Dit kan voor elke dag dat de werknemer ziek is, ongeacht de oorzaak of het soort ziekteverschijnselen.

no-riskpolis werknemer

De no-riskpolis geldt voor werknemers die recht hebben op een WIA-uitkering en in dienst worden gehouden of genomen worden door een werkgever of werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden en geen recht hebben op een WIA-uitkering.
Een werknemer is verplicht bij een nieuwe wekgever te melden dat hij of zij een WIA-indicatie heeft. Dit hoeft de werknemer echter niet bij aanvang van het dienstverband te doen, maar wel na twee maanden. Op die manier hoeft de werknemer het niet bij zijn sollicitatiegesprek zelf te melden.

Hoogte No-riskpolis

UWV keert 70 procent van het loon uit, tenzij in de betreffende CAO is vastgelegd dat de werknemer 100 procent doorbetaald krijgt bij ziekte. De werkgever moet dit dan wel melden bij UWV.
De duur van de no-risk polis is 5 jaar. Na 5 jaar is verlenging van de no-riskpolis op aanvraag mogelijk wanneer er een duidelijke kans is op ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vragen over de no-riskpolis? Neem dan contact op met Werkcontact Re-integratie & Outplacement

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier