No-risk polis

Als een werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst houdt of neemt, heeft hij recht op de no risk polis. De no risk polis kan worden aangevraagd bij UWV.

De no risk polis geldt ook voor mensen die twee jaar ziek zijn geweest, minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven en bij een andere werkgever in dienst zijn getreden. De werknemer moet wel binnen vijf jaar weer aan het werk zijn.

Hoe werkt de no risk polis?

Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer binnen vijf jaar na de WIA-keuring ziek wordt, krijgt de werkgever het loon dat hij moet doorbetalen gecompenseerd in de vorm van ziekengeld. En als deze werknemer onverhoopt twee jaar ziek blijft en dan opnieuw een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, telt dat niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie van de werkgever.

Voorwaarde is wel dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer niet al in dienst is gekomen bij de nieuwe werkgever in de laatste 13 weken voor het einde van de tweejarige periode van ziekte. De no risk polis geldt maximaal vijf jaar; een eenmalige verlenging is mogelijk als de werknemer volgens UWV een aanzienlijk verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft.

Indien uw werknemer een Wajonguitkering heeft is de no-riskpolis geldig zolang het dienstverband met uw werknemer duurt.

Aanvragen no risk polis

U hoeft de polis niet aan te vragen. U vraagt via de normale ziekmeldingprocedure een uitkering aan ingeval van ziekte van de werknemer.
Dat kan digitaal via het werkgeversportaal van het UWV of u kunt gebruik maken van het onderstaande UWV-formulier.

Ziekteaangifte  Download document

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier