Nieuwe voordelen voor werkgevers

Vanaf begin 2017 zijn is er weer een hoop veranderd in het arbeidsrecht. De belangrijkste zetten wij hier op een rij.

Zo is er nu de Participatiewet en wet banenafspraak die in het leven is geroepen om de werkgelegenheid te bevorderen voor mensen met een arbeidshandicap. De wet stelt een quotum aan het aantal banen die vrijgemaakt moeten worden voor deze doelgroep. Vooral overheidsinstanties moeten zich aan het nieuwe quotum houden. De overheid heeft samen met haar sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. De afspraak is om in 2026 125.000 extra banen te creëren.

Daarnaast is de No-riskpolis 56+ van kracht geworden. Deze polis beschermt werkgevers tegen de kosten van de ziektewet.. De werknemer krijgt bij ziekte dan een uitkering in plaats van dat de werkgever het loon hoeft door te betalen (de No-riskpolis heeft een duur van 5 jaar). Voorheen was de polis alleen beschikbaar voor werknemers van 62 jaar en ouder.

Vervroegde IVA-aanvraag door werkgever
De vervroegde aanvraag IVA (inkomen volledig arbeidsongeschikten) kan nu zowel door de werknemer als door de werkgever worden aangevraagd.

Bron: https://outplacementverzekering.nl.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier