Loonkostensubsidie

Vanaf 29 februari 2008 is er een regeling loonkostensubsidie, waarmee werkgevers subsidie kunnen krijgen voor het in dienst nemen van mensen die zijn herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong.
Dit biedt de mogelijkheid mensen die zijn herbeoordeeld en die moeilijk aan het werk komen,  makkelijker aan de slag te komen.

Werkgevers kunnen een jaar lang een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon krijgen. Zij moeten iemand dan wel een baan voor minimaal 1 jaar aanbieden. Daarnaast moet de werkgever van plan zijn de werknemer daarna nog minsten zes maanden tegen dezelfde voorwaarden in dienst te houden.
De regeling geldt voor zowel werkgevers als uitzendbureaus. In dit laatste geval moet de werkgever aan het uitzendbureau verklaren dat hij de werknemer ten minste twaalf maanden inhuurt.

De subsidie is 50% van het minimumloon en wordt alleen gegeven over de uren die de werknemer werkt. De werkgever ontvangt de helft van dit bedrag als het dienstverband begint en de andere helft na twaalf maanden.
Bent u client van Werkcontact, informeert u dan eens bij uw contactpersoon. Ook bij het UWV kunt u terecht voor meer informatie.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier