“Loondoorbetaling bij ziekte verkorten naar 1 jaar”

De Nederlandse Bank pleit voor een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers. Een nieuw kabinet zou hard moeten ingrijpen in de bestaande regeling waarbij werkgevers verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de werknemer en deze volgens De Wet Poortwachter twee jaar moeten doorbetalen. Met name het tweede jaar, waarin veelal ook een spoor 2 traject moet worden opgestart, is een zware financiële last voor het bedrijfsleven.

Door de loondoorbetalingsverplichting te verkorten zal het voor werkgevers weer aantrekkelijker worden werknemers een vast contract aan te bieden.

Minder inspanning voor re-integratie tweede spoor

Het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting zal niet alleen leiden tot minder financiële druk voor werkgevers, ook de inspanningsverplichting om zieke werknemers te re-integreren naar een nieuwe baan komt dan te vervallen. Hierdoor hoeft de werkgever ook geen duur re-integratietraject meer in te kopen en zal volgen De Nederlandse Bank de doorstroom van werknemers toenemen. Ook zullen werkgevers eerder geneigd zijn werknemers vaste contracten aan te bieden.

Geen loondoorbetaling bij ziekte
DNB: loondoorbetaling tweede ziektejaar afschaffen

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier