Kosten van outplacement onbelast vergoeden bij nog lopend dienstverband

Werkgevers mogen de kosten van outplacement onbelast vergoeden wanneer de werknemer nog in dienst is. Dit kan door middel van een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van de kosten van outplacement. Deze vergoeding kan dus bovenop het gewone salaris worden uitgekeerd.

Wat is outplacement?

Outplacement is een vorm van dienstverlening aan een medewerker die is of wordt ontslagen. Het omvat vaak onderdelen als beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, scholing, LinkedIn training en concrete arbeidsbemiddeling naar een nieuwe baan.

De vaststellingsovereenkomst

Meestal start outplacement na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer waarin alle details van het ontslag worden opgenomen. Veelal wordt hier ook een bedrag in opgenomen wat de medewerker kan spenderen aan de inkoop van outplacement.

Indien de vergoeding voor outplacement wordt uitgekeerd nadat de medewerker is ontslagen, dan is er sprake van loon uit een vroeger dienstverband. In dat geval mag de werkgever geen gebruik maken van de gerichte vrijstelling voor de kosten van outplacement. Daarnaast mag deze vergoeding niet gezien worden als (eind)heffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Reiskosten voor outplacement

Tot slot kunnen ook de reiskosten die de werknemer maakt voor het volgen van het outplacementtraject vergoed worden. Hierbij geldt dat de reiskosten die met het openbaar vervoer gemaakt worden volledig vergoed mogen worden.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier