De voor(oor)delen van outplacement

Outplacement is een dienstverlening waar ontslagen of met ontslag bedreigde medewerkers gebruik van kunnen maken. Met outplacement worden deze medewerkers begeleid in het zoeken van nieuw werk bij een nieuwe werkgever.  Outplacement wordt vaak een win-win situatie genoemd voor de werkgever en de werknemer, maar de praktijk laat zien dat dit zeker niet altijd het geval is.

Outplacement biedt een grotere kans op werk, of toch niet?

Outplacement wordt vaak verkocht als noodzakelijke dienstverlening voor de medewerker die ontslagen wordt. Met een outplacementtraject biedt de werkgever de werknemer de kans om een snelle en goede doorstart te maken naar een volgende baan. Wanneer de ontslagen medewerker al langere tijd in dienst is en geen recente sollicitatie-ervaring heeft opgedaan biedt outplacement zeker uitkomst. Voor die medewerkers is het volgen van een outplacementtraject nuttig om sollicitatievaardigheden op te frissen. De medewerker krijgt professionele hulp in het zoeken van vacatures en het solliciteren naar werk. Het schrijven van een sollicitatiebrief komt aan bod en sollicitatiegesprekken worden vooraf geoefend zodat de medewerker tijdens het sollicitatiegesprek goed beslagen ten ijs komt. Vooral medewerkers die de 50 zijn gepasseerd hebben hier over het algemeen veel baat bij.

Voor jongere medewerkers die wel over recente sollicitatie-ervaring beschikken geldt dat outplacement niet per definitie een toegevoegde waarde heeft. In de huidige arbeidsmarkt liggen de banen voor jongere medewerkers immers voor het oprapen. Natuurlijk kan het volgen van een outplacementtraject voor deze medewerkers nuttig zijn, maar de noodzakelijkheid daarvan is vooralsnog niet bewezen.

Outplacement biedt de kans op een nieuwe carrière

Outplacement geeft ontslagen medewerkers de kans op een goede heroriëntatie op beschikbare mogelijkheden in werk. Het biedt als het ware de kans om alsnog te kiezen voor een carrière die echt passend is. Een carrièreswitch dus. Of toch niet? Ook hier is enige nuance op zijn plaats. Natuurlijk is een carrièreswitch mogelijk met behulp van outplacement. Maar wat maar weinig mensen zich vooraf realiseren is dat een carrièreswitch vaak concessies vergt. Een terugval in salaris bijvoorbeeld. Of het volgen van een intensief opleidingstraject. Niet elke kandidaat is hier geschikt voor of kan zich een terugval in salaris permitteren. De hypotheek moet immers betaald worden en studerende kinderen zijn duur. Het kan dus wel, maar zeker niet altijd.

Inzicht verkrijgen in je kwaliteiten en je sturingsmechanismen

Outplacement kan ervoor zorgen dat de medewerker inzicht krijgt in zijn of haar kwaliteiten. Dit kan een voordeel zijn bij het solliciteren en het zoeken naar werk. Ook leert de medewerker zijn of haar drijfveren kennen en wat werkelijk belangrijk is. Tegen dit voordeel is eigenlijk niet zo veel in te brengen. De medewerker leert zichzelf als het ware echt kennen.

Outplacement zorgt voor een prettig(er) afscheid

Ook dit klopt. De medewerker kan zich met behulp van outplacement immers focussen op de toekomst. Nare ervaringen en eventuele gevoelens van wrok verdwijnen daardoor sneller naar de achtergrond.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 121 beoordelingen

Contactformulier