Wet Werk en Zekerheid aangenomen

De Tweede kamer heeft op 18 februari 2014 het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aangenomen. Per 1 juli 2015 zijn de volgende 5 belangrijkste wijzingen in het flexrecht van kracht:

1. Een aanzegtermijn voor tijdelijke krachten:er komt een aanzegtermijn voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
Vanaf 1 juli  2014 is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer de werknemer schriftelijk te berichten of deze wordt verlengd. Doet de werkgever geen aanzegging, dan is de sanctie een maand salaris.

2. Geen proeftijdbeding meer: de werkgever mag geen proeftijdbeding meer sluiten in een tijdelijke arbeids- overeenkomst met een duur van zes maanden of korter. Doet hij dat na 1 juli 2014 toch, dan is de proeftijd ongeldig en geldt het gewone ontslagrecht voor deze opzegging.

3. Ook geen concurrentiebeding meer:
De werkgever mag geen concurrentiebeding meer sluiten in een tijdelijke arbeids- overeenkomst, tenzij hij gemotiveerd kan aangeven waarom dat noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het bedrijf. Werkgevers zullen waarschijnlijk een in een standaard arbeidsovereenkomst na 1 juli 2014 een paragraaf daarin opnemen waarom dat het geval is.

4. Wijziging in de ketenregeling:
de ketenregeling wijzigt per 1 juli 2015. Vanaf dan wordt bij opvolgende arbeids- overeenkomsten voor bepaalde tijd die twee jaar (in plaats van de drie jaar nu) overschrijden, de laatste automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tussenliggende periode is maximaal 6 maanden (in plaats van drie maanden nu). Ongewijzigd blijft dat bij meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten de laatste
arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij cao mag men nog
maar beperkt van de ketenregeling afwijken.

5. Recht op transitievergoeding:
Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en van wie de
arbeidsovereenkomst eindigt, heeft na 1 juli 2015 recht op een transitie-vergoeding.
Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd.
De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per jaar voor dienstverbanden korter dan 10 jaar.
Deze transitievergoeding kan worden gebruikt voor opleiding en outplacement.

Meer informatie over outplacement? Kijk ook eens op de website van Werkcontact Outplacementbureau.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier