Aanpassing Wet werk en zekerheid

Het kabinet heeft samen met haar sociale partners overeenstemming bereikt over het aanpassen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Inmiddels is er een voorstel tot wetswijziging naar de tweede kamer verzonden. Kabinet, werkgevers en werknemers hebben vastgesteld dat de wet aanpassing behoeft.

Seizoenswerk

Werkgevers en werknemers krijgen in de nieuwe wet de mogelijkheid om bij seizoenswerk de tussenpoos na drie contracten te verlagen tot maximaal drie maanden.
Nu is in de Wwz vastgesteld dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten met een tussenpoos van ten hoogste 6 maanden een contract moeten krijgen.

Voor werknemers die lang ziek zijn wordt een compensatieregeling vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) van toepassing. Langdurig zieke werknemers behouden wel hun recht op een transitievergoeding (de nieuwe ontslagvergoeding die kan worden gebruikt voor het inkopen van outplacement en/of omscholing).

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier