Wat moet ik als werkgever doen bij een WIA-aanvraag van mijn werknemer?

Bij het aanvragen van een WIA is documentatie vereist. Als een werknemer deze uitkering aanvraagt, informeert UWV de werknemer en werkgever gedurende de 88e ziekteweek. Om de aanvraag te complementeren moet de werknemer alle bescheiden met betrekking tot re-integratie meesturen. Werkgevers kunnen een deel van deze documenten ook online naar UWV sturen. Werknemers kunnen hun werkgever vragen een aantal van deze documenten in te dienen bij het UWV. Als het te laat de deur uit gaat, kan de werkgever het loon langer doorbetalen. Het is daarom van belang dat werkgever en werknemer een duidelijke afspraak hebben over wie wat doet. Het zou immers vervelend zijn als er iets ontbreekt in de aanvraag, waardoor deze niet in behandeling kan worden genomen.

Voor de aanvraag van een WIA-keuring is de volgende documentatie van het re-integratierapport vereist:

  • Probleemanalyse en eventuele aanpassingen in de probleemanalyse (bijstelling probleemanalyse)
  • Actieplan en eventuele aanpassingen aan het actieplan (ofwel plan van aanpak)
  • (Eerste jaars) evaluatie
  • Actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie
  • Advies: voeg alle rapportages van het re-integratietraject spoor 2 bij de aanvraag

 

In deze documenten wordt vastgelegd wat de werkgever de afgelopen twee jaar met de werknemer heeft gedaan op het gebied van re-integratie. Als werkgever en werknemer samen voldoende werkzaamheden verrichten in spoor 1 en spoor 2 om te re-integreren in werk, mag UWV de aanvraag voor de WIA-keuring verder in behandeling nemen.

Documenten WIA-aanvraag eenvoudig bij UWV aan te leveren

Het re-integratierapport ofwel het re-integratieverslag is een belangrijke basis voor de WIA-aanvraag. De werknemer moet uiterlijk in de 93e ziekteweek (1 jaar en 9 maanden) een WIA-aanvraag indienen. Als de werknemer de werkgever heeft gevraagd om  namens hem documenten online aan te leveren, mag de werkgever dit doen uiterlijk 1 dag  nadat de werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd. De werkgever kan hiervoor gebruik maken van het UWV-werkgeversportaal.

Beoordelingen

Beoordeling:  Gemiddelde van 4.73 op een totaal van 120 beoordelingen

Contactformulier